Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Zajímavé články

Online šance pro nadané

Informace o projektu Talnet pro mimořádně nadané žáky.

Online šance pro nadané

Péče o mimořádně nadané děti je v České republice bohužel zatím stále nedostačující, i když v posledních několika letech začalo docházet k důležitým legislativním změnám, které ve školách umožnily vzniknout programům určeným pro rozvoj mimořádně nadaných dětí. Stále ovšem přetrvává problém nedokonalé přípravy budoucích pedagogů i psychologů v rámci univerzitního vzdělání a také nedostatečné informovanosti rodičů nadaných dětí.
 

             

Jak vlastně rozeznáme nadání svých dětí a jak jim máme pomoci rozvíjet jej? Jaké formy vyučování dětským talentům nabídnout? Jak talenty formovat a jak pomoci jejich uplatnění? To jsou otázky, které si jistě často pokládají rodiče, učitelé i odborníci a které by si měla pokládat každá společnost, které na jejím vlastním rozvoji záleží.

 

Potřeba zodpovědět a řešit některé z těchto otázek vedla mj. ke vzniku projektu Talnet – online k přírodním vědám, který se zaměřuje zejména na identifikaci a vzdělávání studentů mimořádně nadaných na přírodní vědy.

 

Cílem projektu je pomoci mimořádně nadaným dětem, aby v rámci online a prezenčních aktivit odhalily a cíleně rozvíjely svoje mimořádné nadání, aby mohly otázky, které je zajímají, diskutovat s odborníky daných oborů a aby se v prostředí Talnetu setkaly s podobně zaměřenou skupinou lidí.

 

Hlavním druhem aktivit, které Talnet svým studentům nabízí, jsou online kombinované kurzy (T-kurzy) z fyzikálních disciplín, chemie, biologie a geografie, ale také online seminář pro učitele (i rodiče), kteří zde získávají zkušenosti s objevováním talentu ve svých žácích a dětech a prací s ním. Protože jsou kurzy z převážné části uskutečňovány online, stačí k účasti v nich počítač s přístupem na Internet. Studenti, učitelé (i rodiče) se tak mohou kurzů zúčastňovat z domova nebo ze své školy a podle vlastního časového rozvrhu, což pro ně znamená i podstatně menší časovou a organizační zátěž.

 

Kurzy se skládají ze dvou bloků výuky, v jejíchž lekcích se studenti seznamují s novými vědomostmi a přístupy v daném oboru a zpracovávají úkoly, které se týkají zajímavých jevů ve světě kolem nás. V online prostředí potom diskutují o různých řešeních problémů dané látky. Po skončení lekcí kurzu tvoří studenti pod vedením odborného instuktora individuální projekty, které potom obhajují online před spolužáky v daném kurzu. Běh kurzů je zakončen společným soustředěním, kde studenti své práce prezentují a obhajují živě, před všemi účastníky Talnetu.

 

Kromě T-kurzů, které jsou hlavní náplní projektu Talnet, patří mezi jeho aktivity i T-exkurze. Jedná se o exkurze na různá odborná a vědecká pracoviště či do laboratoří, zaměřená na konkrétní badatelskou činnost dětí a jejich spolupráci s odbornými pracovníky. V loňském roce měli studenti možnost pracovat mj. v Laboratoři strukturní analýzy látek nebo v Laboratoři deformačních zkoušek materiálu.

 

V rámci Talnetu je rozvíjena spolupráce se zahraničními subjekty, které se také zabývají vzděláváním mimořádně nadaných dětí. Tato aktivita je přínosná jednak z metodického hlediska práce s nadanými, protože dochází k výměně poznatků a zkušeností mezi oběma stranami, ale také z hlediska spolupráce studentů, kteří se setkávají ve společných online činnostech a při vzájemné online komunikaci i na společných soustředěních či výměnných pobytech. Talnet nyní např. spolupracuje s podobně zaměřeným španělským projektem Estrella, na příští školní rok 2007/2008 je rozpracován projekt vícestranné zahraniční spolupráce se Španělskem, Německem
a Řeckem.

 

Projekt Talnet probíhá pod hlavičkou Národního institutu dětí a mládeže a od roku 2003 jej realizuje Laboratoř distančního vzdělávání Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která spolupracuje s odborníky z dalších výzkumných, vzdělávacích a odborných pracovišť i škol v ČR a zahraničí. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

 

Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.talnet.cz

 

Hana Janoušková - 28.2.2007

 

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM