Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Zajímavé články

Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání

Vytvořila Barbara Clark - California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA.
(Přetištěno ze "Sborníku k práci s talentovanými dětmi a mládeží", vydal IDM MŠMT ČR, 1997)

Nadané dítě má právo:

-  být podporováno prostřednictvím adekvátních zkušeností pro výuku dokonce i tehdy,  pokud ostatní děti stejného věku či ročníku nejsou schopné z těchto zkušeností profitovat, 

- být zařazeno do společných skupin a kontaktovat se s jinými nadanými dětmi po dobu některých částí vyučování tak, aby mohlo být ostatními pochopeno, podporováno a podněcováno,

- být vyučované a ne využívané jako opatrovník nebo učitelův pomocník po většinu svého školního dne,

- na předkládání nových, pokrokových a vyzývavých myšlenek či koncepcí bez ohledu na materiály a možnosti, určené dětem stejného věku či ročníku,

- být učeno poznatkům, jež ještě neovládá, namísto toho, aby bylo znova učeno názorům, pojmům nebo koncepcím, které již zvládlo,

- učit se tempem, které mu vyhovuje a tedy i rychleji než jeho vrstevníci,

- myslet alternativně, vytvářet odlišné produkty a přinášet intuici a inovaci do vyučovacího procesu,

- být idealistické a citlivé na spravedlnost, právo, přesnost a globální problémy lidstva a mít příležitost vyjádřit svoje názory,

- na všeobecné pochybnosti, nabídku alternativních řešení a ocenění komplexnosti a důkladnosti myšlení,

- být intenzívní, vytrvalé a cílevědomé ve svém úsilí při získávání vědomostí,

- projevovat smysl pro humor, který je neobvyklý, hravý a často komplikovaný,

- mít vysoké požadavky na sebe i na ostatní a být citlivé na nesoulad mezi ideály a skutečností s potřebou pomoci při hledání hodnot v lidské rozmanitosti,

- na vysoké výkony jen v některých, ne ve všech oblastech učebního plánu, vytvářejíc požadavek smysluplného a erudovaného zapojení se do akademické oblasti,

- na zpoždění mezi představou a jejím uskutečněním, mezi osobními normami a schopnostmi rozvoje, mezi fyzickým zráním a sportovní zručností,

- uskutečňovat zájmy, které stojí nad schopnostmi jeho vrstevníků, které jsou mimo učební plán nebo zahrnují oblasti dosud neprozkoumané a neznámé.

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM