Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Tvůrčí dílna

Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů II

Vážené dámy a pánové, studenti,
 
dovolujeme si Vás informovat o připravované celostátní akci – semináři Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů II., který navazuje na úspěšné semináře pořádané v předcházejících letech. Seminář pořádá Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky v  rámci grantu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dotačního programu Jihomoravského Krajského úřadu ve spolupráci s  Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, Ústřední komisí Středoškolské odborné činnosti a za podpory dalších spolupracujících organizací a sponzorů.
 
Celostátní seminář je určen pro studenty středních škol, a to jak pro studenty, kteří se již věnovali odborné činnosti v rámci vyhlašovaných středoškolských soutěží, tak i pro studenty – začátečníky, kteří ještě nemají s tvorbou odborné práce zkušenost. Dále je seminář určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí prací, konzultanty a odborné porotce. Přednášky, semináře a workshopy povedou pedagogové vysokých a středních škol, případně odborníci ze sféry výzkumu a odborné praxe. Budou věnované základům odborné práce, metodám výzkumu, zásadám zpracování získaných dat a poznatků včetně internetových informací, zásadám úspěšné prezentace výsledků odborné činnosti za použití didaktické techniky, základům rétoriky, asertivity a dalším aspektům vědecké a odborné práce. Důraz bude kladen na činnostní pojetí aplikované v praktických cvičeních.
 
Seminář se koná od 8. do 10. listopadu 2007 ve Střední škole informatiky a spojů v Brně, Čichnova 23. Z  každého kraje zveme tři studenty. Další zájemce budeme evidovat jako náhradníky. O jejich účasti rozhodnou organizátoři semináře po uzávěrce přihlášek, která je 20. října 2007, s ohledem na kapacitní možnosti. Současně zveme zájemce z řad pedagogických pracovníků, porotců, konzultantů a organizátorů soutěže.
 
Formulář přihlášky přikládáme v  příloze. Podrobnější informace o připravovaném celostátním semináři včetně programu budou zveřejněny na www.snptm.wgz.cz a www.soc.cz a zašleme je zájemcům po 24. říjnu 2007. Informace zasíláme současně pracovníkům krajských úřadů, kteří zodpovídají za soutěže v  jednotlivých krajích České republiky.
 
Se srdečným pozdravem
 
 
 
Ing. Miloslav Hlaváček, v.r.                                                     
předseda správní rady                                                           
Sdružení na podporu talentované mládeže ČR 
 
Ing. Miroslava Fatková
Talentcentrum NIDM MŠMT
tel. 246 088 251
e-mail: fatkova@nidm.cz  
Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM