Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

České hlavičky

Porota

Odborná porota soutěže České hlavičky 2007 – 1. ročník.


1. Předseda a garant  pro cenu „Merkur“:  
    Prof. Ing. Stanislava Hronová,CSc., prorektorka pro vědu a výzkum  VŠE Praha

2. Místopředseda a Garant pro cenu „Ingenium“:
    Doc. Ing. Petr Doucek, CSc., VŠE v Praze

3. Garant pro cenu  „Genus“:
    Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, nositel národní ceny Česká hlava

4. Garant pro cenu „Futura“: 
    Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, prorektor Technické univerzity Liberec

5. Garant pro cenu „Abraxan“: 
    Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

6. Prof. RNDr. Blanka Říhová,DrSc., ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR

7. Ing. Stanislav Medřický, Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET)

8. Vladimír Kořen, novinář, Česká televize

9. Ing. Miloslav Hlaváček, předseda správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže ČR a místopředseda Ústřední komise SOČ

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM