Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

České hlavičky

České hlavičky

 

  

Logo České hlavičky

 

České hlavičky 2007 - 1. ročník soutěže

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) a Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky.

Cíle projektu: 

Příprava a realizace každoroční celostátní soutěže pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež. V rámci soutěže se budou udělovat ceny v 5-ti kategoriích, o jejichž vítězích bude rozhodovat porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů. Vítězní laureáti budou  vyhlášeni na tiskové konferenci a na slavnostním galavečeru, z něhož bude připraven speciální televizní pořad.

  1. Vytvoření  klubu talentovaných středoškoláků  s názvem „ Klub českých hlaviček“ a zahájení jeho činnosti ,jehož cílem bude sdružovat nejtalentovanější účastníky soutěže, dát jim možnost dalšího osobního rozvoje a vyhledávat příležitosti k dalšímu vzdělávání.

  2. Prezentace projektu a účast středoškolské mládeže na akcích Věda v ulicích, která proběhla v roce 2007 v Praze a Plzni

  3. Prezentace projektu a účast středoškolské mládeže na akci Noc vědců v rámci programu EU.

  4. Koordinovat činnost a spolupracovat s ostatními organizacemi zaměřenými na středoškolskou mládež, rozvíjet užší vztahy s vysokými školami, vědeckými pracovišti, rozšiřovat mezinárodní spolupráci a medializovat nejen činnost vlastní, ale především propagovat nejtalentovanější studenty a vytvářet „idoly“ pro jejich vrstevníky.

  5. Projekt České hlavičky se kromě účasti na jednotlivých akcí spolupodílí na řízení programu a plánuje samostatné aktivity v jeho rámci. Jde například o organizování setkání talentovaných středoškoláků, mezinárodní spolupráci, workshopy apod.

 

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM