Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

SOČ

Informace k obhajobám - kdo může práci obhajovat?

V brožurce SOČ a tedy i v předpisech, nebo jinak řečeno v propozicích pro obhajobu práce v celostátní přehlídce SOČ je uvedeno, že obhajovat práci (kolektivní) může pouze jeden člen tohoto kolektivu. Pokud přijedou i další členové na své vlastní náklady, mohou se zúčastnit obhajob prací, které jsou veřejné, a jediné co může další člen kolektivu je to, že obsluhuje didaktickou a další techniku. Pro objektivitu obhajob do obhajoby - této odborné rozpravy může vstupovat obhajující, odborná porota a dále ještě další soutěžící daného oboru se svými dotazy v diskusi, která je součástí obhajoby.  Nikdo další, a to zejména pedagogický doprovod, konzultant, či jiní účastnící obhajob v plénu nesmí do obhajoby práce nijak zasahovat. Pokud by se chtěli další účastníci  soutěžících na něco zeptat, tak mohou požádat předsedu poroty, zda-li by již ale mimo soutěž (po skončení obhajoby) mohli míti dotaz na obhajujícího, nebo mohou využít závěrečné besedy poroty se soutěžícími, která je naprosto otevřená všem možným dotazům a přáním, a to jak soutěžících, tak i případně jejich doprovodů, konzultantů, nebo jiných účastníků, co se besedy mohou opět jako veřejné akce zúčastnit.
Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM