Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Sdružení

Valná hromada - pozvánka

 

Informace o valné Hromadě

Pozor, změna!! Valná hromada nezačíná v původně plánovaných 17:00, ale již v 16:30.

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

tímto Vás zveme na 5. valnou hromadu, která se uskuteční dne 14. června 2007  v 16:30 na Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3.

 

Program:

                1. Zahájení – předseda správní rady

                2. Volba volební a mandátové komise – PaedDr. Škrabal

                3. Zpráva o činnosti za rok 2006 – předseda správní rady

                4. Zpráva o hospodaření za rok 2006 – předseda správní rady

                5. Diskuse k předneseným zprávám – místopředseda správní rady

                6. Schválení přednesených zpráv – místopředseda správní rady

                7. Návrh na změnu stanov – předseda správní rady

                8. Diskuse k návrhu změny stanov – místopředseda správní rady

                9. Schválení změny stanov – místopředseda správní rady

              10. Návrh členů na rozšíření správní rady - PaedDr. Škrabal

              11. Schválení členů na rozšíření správní rady – volební komise

              12. Schválení odměn členům správní rady – místopředseda správní rady

              13. Přijetí nových členů – PaedDr. Škrabal

              14. Informace o projektech podaných na MŠMT ČR a KÚ JmK a

                    akcích pořádaných

                    v roce 2007 – PaedDr. Škrabal,  PaedDr. Martinec, Ing.Hlaváček

              15. Informace o spolupráci s ÚK SOČ a KÚ Jihomoravského kraje –

                    Ing. Hlaváček

              16. Diskuse, různé, závěr.

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM