Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Různé

Týden se současnou biologií

Na vítěze čeká ”Týden se současnou biologií” na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Setkání žáků s pedagogy a studenty univerzity se uskuteční ve dnech 9. – 13. července 2007

Pozor!! Soutěž již byla ukončena.

V minulém roce se žákům věnovali pedagogové z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Na moderní biologii je zvláštní jeden paradox. Její nové teorie a objevy se rychle stávají velmi populárními a snadno dokážou zaujmout i neodborníka. Možná je to tím, že budí dojem pochopitelnosti, snad až důvěrnosti – kdy a kde žila společná pramáti nás všech lidí, proč si zvířata hrají, proč a za jakých podmínek vymírají živočišné a rostlinné druhy, popřípadě které geny způsobují lenost, sklon k alkoholismu či matematické nadání.

 

Zvětšit obrázek
Záběr ze setkání vítězů soutěže v roce 2006

 


Většina novinových článků, poloodborných časopisů i popularizujících knih však nové biologické objevy uvádí ustálenou formulí: “Vědci zjistili, že …”. Jak to zjistili, se ale většinou neříká a málokdo si to vlastně dokáže představit. Z různých dokumentárních filmů s prostřihy do vědeckých laboratoří se zdá, že se tak asi děje za pomoci velkých, drahých přístrojů a neuvěřitelně rafinovaných postupů. Výsledkem je, že studium biologie sice leckoho láká, ale málokterý zájemce si dokáže představit, že by za pár let mohl rutinně zkoumat ty nejzajímavější a nejsložitější biologické otázky.

 

 

 

Týden se současnou biologií BF JU je určen těm, kdo se chtějí dozvědět, jak se dnes biologie dělá, a především si to vyzkoušet na konkrétních modelových problémech. Není pojat jako demonstrace metod, ale především jako příležitost k (téměř) samostatnému řešení typických problémů v několika oborech biologie.          

 

Zvětšit obrázek
Brno 2006

 


Týden se současnou biologií bude probíhat každoročně v areálu Biologické fakulty JU v Českých Budějovicích a v blízkém okolí. Určen je především středoškolským žákům se zájmem o studium biologie, některé příští ročníky však budou uspořádány pro středoškolské učitele biologických oborů. Bude mít kapacitu 20-30 účastníků, jejichž ubytování bude zajištěno zdarma v areálu BF JU na vysokoškolských kolejích. Účastníci budou vybíráni z přihlášených zájemců podle výsledků internetové biologické soutěže. V průběhu Týdne budou řešit několik modelových biologických problémů za pomoci pedagogů a doktorandů Biologické fakulty JU.

Volný čas mohou trávit ve společnosti studentů  BF JU, prohlídkou areálu fakulty a centra Českých Budějovic, popřípadě návštěvou několika přednášek na vybraná  biologická témata.      

 

 


Soutěž pro zájemce o Týden se současnou biologií


Vstupní soutěž spočívá v zodpovězení následujících 11 otázek. Ty jsou vybrány tak, aby vypovídaly především o názorech soutěžících a o jejich vztahu k biologii, nikoliv o jejich schopnosti nalézt odpovědi v knize nebo na internetu. Z otázek si vyberte jednu, na kterou odpovíte formou eseje v rozsahu jedné až dvou stran. Ostatní otázky zodpovězte krátkými, maximálně několikavětnými formulacemi. Odpovědi posílejte do 10. 5. 2007 na adresu ja@osel.cz. V e-mailu uveďte jméno, příjmení, název a adresu vaší školy, a také ročník, který studujete. Uveďte samozřejmě, zda máte zájem se „Týdne se současnou biologií“ v ČB účastnit (a pokud je to možné, i číslo vašeho mobilního telefonu). 

 

 

 

Zvětšit obrázek
Biologicka fakulta JU, pavilon B, Branisovska. Místo letošního setkání žáků s vysokoškolskými pedagogy a studenty univerzity.

Odpovědi bude hodnotit komise, jejímiž členy jsou pedagogové Biologické fakulty JU (Václav Hypša, Jan Zrzavý a Stanislav Mihulka), dále Josef Pazdera jako zástupce webové stránky Osel a externí člen komise Josef Dvořák (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně). Jména třiceti nejlepších zveřejníme na těchto stránkách 15. května 2007. Současně pošleme vítězům zvací dopis s podrobnostmi k účasti na Týdnu se současnou biologií”.

 

 

Otázky


1. Tři dosud nevyřešené otázky (záhady) biologie, na které by tě nejvíce zajímala odpověď.

2. Tři rostliny nebo živočichové, kteří ti připadají něčím zajímaví a výjimeční, a čím?

3. Pět lidí působích ve 20. století, kteří výrazně ovlivnili vývoj biologie.

4. Jaká novinka (objev) z oblasti biologie tě v poslední době nejvíce zaujala?

5. Víte o 10 ohrožených druzích zvířat nebo rostlin a máte možnost věnovat finance na ochranu jednoho z nich. Podle čeho si vyberete?

6. Má smysl studovat kulturu u jiných živočichů než je člověk? Proč?

7. Pět molekul zásadního významu pro vznik, evoluci i současnou podobu života.


Co znamenají tyto pojmy?

8. Živá fosilie

9. Sobecký gen

10. Červená královna

11. Kambrijská exploze

 

 


 


 

Poznámka:
Tak nezapomeňte, že odpovědi nám musíte poslat na 
ja@osel.cz do 10. května 2007. Pokud se chcete dovědět něco více o Biologické fakultě Jihočeské univerzity, kam vybraní žáci budou pozváni aby tam strávili „Týden se současnou biologií”, stačí kliknout.
http://www.bf.jcu.cz/

 

Článek publikován se souhlasem OSEL.CZ

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM