Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Akce a soutěže

Talnet ve škole (pozvánka)

Dne 31. srpna 2007 (v pátek) se od 10.00 uskuteční v aule školy Gymnázium Christiána Dopplera, v ulici Zborovská 45 na Praze 5, seminář pro učitele s názvem Talnet ve škole aneb „Starám se o Talneťáka“. Na setkání, kde bude představen projekt Talnet a možnosti jeho využití pro podporu vzdělávání nadaných studentů se zájmem o přírodní vědy, jsou zváni učitelé fyziky, chemie, biologie a geografie ze středních a základních škol.
 
Projekt Talnet se zabývá vzděláváním nadaných dětí od roku 2003. Jeho hlavní náplní jsou online vzdělávací kurzy z fyziky, chemie, biologie, geografie a matematiky. Kurzy jsou určeny dětem ve věku 14 až 18 let, které se zajímají o přírodní vědy, chtěly by se ve svém volném čase věnovat některým vybraným přírodovědným tématům více do hloubky a studovat je v nevšedních souvislostech. Nový školní rok začíná v Talnetu v druhé polovině září. Součástí přihlášky do vzdělávacích kurzů je doporučení učitele o mimořádném zájmu a nadání jeho studenta.
 
Na programu semináře Talnet ve škole jsou otázky Co to znamená pro učitele, když přihlásí svého studenta do Talnetu a jaké problémy mu to přináší? Jaký je přínos Talnetu pro samotné děti, pro jejich učitele, případně pro školy a jejich personální vedení?
Problémy, s nimiž se učitelé nejvíce setkávají, se týkají náboru dětí a studentů do online kurzů a jejich dalšího působení v Talnetu. O těchto nesnázích i o nejrůznějších možnostech jejich řešení pohovoří konkrétní učitelé se zkušenostmi se spoluprací s Talnetem. Tito vyučující již dříve řešili v praxi základní problémy spojené se studiem svých studentů v Talnetu, od identifikace jejich nadání a problémů s přístupem studenta k internetu, jenž je podmínkou jeho účasti v projektu, přes uvolňování studenta z výuky, zapojení studentových nových poznatků do vyučovacích hodin, až po práci se studentem po absolvování Talnetu.
Setkání pořádá partner projektu Gymnázium Christiana Dopplera ve spolupráci s Laboratoří distančního vzdělávání Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.
 
Projekt Talnet je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy.
 
Více informací:
 
Kamila Žárská
Laboratoř distančního vzdělávání
MFF UK v Praze
Tel. 221 91 2706

 

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM