Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

O sdružení

Nynější stránky již nebudou dále aktualizovány, za okamžik budete přesměrováni na nové stránky.

Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, může přijít nazmar. Je to velká škoda pro jednotlivce i pro společnost. Skončeme s pověrou, že mimořádně nadaný žák se prosadí sám. Školský zákon i rámcové vzdělávací programy nám ukládají povinnost tyto děti všemožně podporovat (www.rvp.cz).
 
Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s. je dobrovolnou organizací, jež vznikla dne 2.9. 2002 registraci na MVČR.
Cílem sdružení je podpora talentované mládeže České republiky, a to zejména Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná  se o podporu pří pořádání krajských kol SOČ  a celostátní přehlídky SOČ, podporu při  účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, zabezpečení účasti talentovaných středoškoláků na dalších mezinárodních soutěžích, které dosud nebyly obsazovány, pořádání a ekonomické zabezpečení seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporu dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.
 
 
Správní rada sdružení
Předseda správní rady:
 Ing. Miloslav Hlaváček
 
Další členové správní rady:
Mgr. Jitka Kačerová - místopředseda
PaedDr. Ivo Martinec - místopředseda
Zdeněk Anger - člen
Ing. Jan Kostelník - člen
Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr. - člen
Prof. Ing. Miroslav Kuzdas, CSc. - člen
Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. - člen
PaedDr. Milan Škrabal - člen
 
 
Adresa Sdružení:
Viniční 171
615 00 Brno
 
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM